вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Майстер – клас «Технологія створення блогів. Їх навчальна ціність для вчителів, учнів та батьків»

    Освітні блоги, які сьогодні існують в мережі Інтернет, можна поділити на наступні види:


  1. Блог вчителя-предметника. Подібний блог може містити навчальні плани, конспекти, корисні посилання, додаткову інформацію, навчальне відео тощо. 
  2. Блог класу. Співавторами такого блогу можуть виступати учні та їхні батьки. На такому блозі, як правило, розміщують інформацію про класні заходи, інформацію для батьків та самих учнів, фотографії класу тощо. 
  3. Блог методоб’єднання вчителів. Зміст такого блогу може складати інформація для вчителів-предметників, новини у навчанні, інформація про різні конкурси тощо. 
  4.  Блог – електронний зошит учня. Учні можуть виконувати домашні завдання прямо в блозі (твір, есе), а вчитель отримує можливість оцінити та прокоментувати виконану роботу. 
  5. Блог – шкільна газета. Така форма газети є дуже зручною для сучасних школярів, оскільки дозволяє не тільки публікувати статті, проводити різноманітні опитування, але й розміщувати чисельні фото та відео. Крім того, кожну публікацію можна прокоментувати, а автору відповісти на отримані коментарі. 
  6. Блог навчального проекту. 
   На останньому виді освітнього блогу ми зупинимося більш детально. Перед тим, як запропонувати учням здійснити навчальний проект у форматі блогу вчителю необхідно:
  • по-перше, відвідати блоги, створені іншими вчителями, з метою формування уявлення про те, як вони можуть використовуватися у навчальному процесі; • по-друге, попередньо педагог повинен створити власний блог, щоб мати уявлення про функції блогу та можливості їх застосування на практиці;
  • по-третє, перед тим, як запропонувати такий засіб навчання учням, необхідно розробити правила використання блогу, обговорити тематику й попередньо підготувати навчальні матеріали; 
  • по-четверте, поширити інформацію про навчальний блог серед колег, щоб відбувався процес обговорення його змісту, позитивних моментів та недоліків такої форми роботи. Головним завданням створення блогу, який супроводжує виконання учнями навчального проекту, є розвиток самостійної дослідницької роботи учнів з визначеної теми. 
  • Самооцінка роботи групи. Під час створення та введення блогу учнями функції учителя полягають у наступному:
1. створення методичного опису проекту, таблиці оцінювання; 
2. співавторство. Вчитель приймає активну участь у створенні та розміщенні навчальних матеріалів на блозі: історичних документів, презентацій, таблиць, фотографій, ментальних карт, відео, опитувальників, тестів, планування навчальних завдань і критеріїв оцінювання; 
3. в разі потреби навчання учнів використовувати сервіси Інтернету та блогосфери для виконання навчальних завдань;
 4. створення навчального середовища блогу: лічильника відвідувань блогу, ярликів, логотипів, взаємних посилань, календаря проекту, гаджетів та ін.; 
5. підготовка учнів до захисту проекту; 
6. оцінювання виконаних завдань, заповнення таблиці оцінювання, коментування робіт учнів. Оцінювання блогу як спільного результату роботи групи над навчальним проектом може відбуватися за наступними орієнтовними критеріями: 
1. Дотримання термінів виконання проекту. 
2. Оформлення блогу. Колір, шрифт та інші елементи, що дозволяють максимально зручно сприймати матеріал. Якість зображень, їх розташування в блозі. Узгодження зображень із змістом. Розташування списків, таблиць, малюнків. 
3. Наявність орфографічних (лексичних) помилок. 
4. Зміст блогу. Наявність опису проекту, завдань. Наявність гіперпосилань з наведенням аналізу цих джерел (коротка анотація, автори). Наведення плану дослідження. Розкриття теми дослідження (відповідність плану). Точна інтерпретація інформації, отриманих результатів (аналіз досліджених джерел). Наявність прогнозування наступних етапів дослідження, визначення тематики для подальшої роботи. Наявність оригінальних графічних аналітичних матеріалів (діаграм, схем). Логічне структурування матеріалу.
 5. Використання джерел інформації. Використання різноманітних джерел інформації. Посилання на достовірні джерела інформації (або наявність коментарів щодо недостовірності відповідного джерела). Наявність гіперпосилань.
 З боку учнів, що входять до складу групи, яка працює над навчальним проектом, очікуються наступні дії: 
1. представлення себе або команди; 
2. створення плану проекту;
 3. пошук джерел і посилань з Інтернету за темою;
4. детальна робота з джерелами (з текстами, документами, ілюстраціями), структурування (розбиття на смислові частини, відділення головної інформації від другорядної тощо);
 5. аналіз знайдених матеріалів, наприклад, написання рецензії, початок дискусії;
 6. практичне завдання: інтерв’ю, опитування; 
7. створення словника по темі проекту; 
8. підсумкове створення презентації, розміщення її у блозі;
 9. підготовка до захисту і захист проекту (публічний виступ). 
Для такої продуктивної спільної роботи в ході виконання навчального проекту учні повинні володіти цілим рядом вмінь: 
1. інтелектуальними: працювати з інформацією, аналізувати, систематизувати, узагальнювати її, встановлювати асоціації з раніше вивченим, робити висновки; 
2. творчими: генерувати ідеї, знаходити різні варіанти розв’язання навчальної проблеми; 3. комунікативними: вступати в спілкування, відстоювати свою точку зору та вміння знаходити компроміс, прогнозувати результат свого публічного висловлювання (будь-яку статтю можна редагувати і це може робити кожен співавтор блогу) [3]. Отже, використання блогу як медіа-освітньої технології може служити базою для тренування і розвитку вмінь аналізу, синтезу й оцінки інформації, розвитку критичного й творчого мислення учнів. Такі практичні навички, як виділення головної думки, ідеї, причинно-наслідкового зв’язку, визначення первинної та похідної від неї інформації, цілей й мотивів автора, порівняння, співставлення різних джерел й точок зору на одну проблему, фактів і суб’єктивних думок, можуть стимулювати аналітичні здібності учнів, поглиблювати й розширювати знання учнів.

Немає коментарів:

Дописати коментар